Zlínské stavby, a.s.

Autobusové nádraží Otrokovice – poklepání základního kamene

Včera 10. 5. 2022 proběhlo v Otrokovicích slavnostní poklepání základního kamene akce „Autobusové nádraží Baťov – revitalizace území a zvýšení bezpečnosti“. Rozpočet projektu je 15 milionů korun. Městu se na tuto akci podařila získat dotace, která pokryje náklady.

Slavnostního zahájení stavby se tak kromě otrokovické starostky Hany Večerkové, místostarostů Ondřeje Wilczynského a Petra Ťopka zúčastnil i náměstek hejtmana Zlínského kraje pro oblast dopravy Radek Doležel, ředitelka územního odboru IROP pro Zlínský kraj Lenka Kolářová a další hosté.

Přejeme celému týmu na stavbě hodně štěstí při realizaci!♥️💪