Zlínské stavby, a.s.

[ kontakt ]

Sídlo společnosti

Zlínské stavby, a.s
K Majáku 5001
760 01 Zlín

Tel.: +420 577 350 268
Email: info@zlinskestavby.cz

IČ: 253 17 300
DIČ: CZ25317300
datová schránka: ry3g6f3

Bankovní spojení 1: GE Money Bank, a.s.; č.ú.: 179961417/0600
Bankovní spojení 2: Komerční banka, a.s.; č.ú.: 1587070247/0100
Společnost zapsána u Krajského soudu v Brně odd. B vložka 2090

EMAIL PRO ZASÍLÁNÍ FAKTUR:  fakturace@zlinskestavby.cz

Faktury je nutné zasílat výhradně na výše uvedený email. Děkujeme za pochopení.

[ Středisko ]

Zlín

Zlínské stavby, a.s
Zlín – Březůvky 275
763 45 Březůvky

Radek Novotný
Tel: +420 777 916 582
Email: zlin@zlinskestavby.cz

[ Středisko ]

Újezd u Val. Klobouk

odštěpný závod Újezd
Újezd 390
763 25 Újezd

Ing. Tomáš Hlavička
Tel: +420 577 350 268
Email: ujezd@zlinskestavby.cz

[ Středisko ]

Praha

odštěpný závod Praha
Polní 21
252 64 Velké Přílepy

Ing. Tomáš Poulíček
Tel: +420 770 171 577
Email: poulicek@zlinskestavby.cz

Radek Novotný
Vedení společnosti
+420 777 916 582
novotny@zlinskestavby.cz

Jaroslav Měřička
Vedoucí mechanizace, zemní práce
+420 777 479 315
mericka@zlinskestavby.cz