Zlínské stavby, a.s.

Slavnostní otevření mateřské školy – Bratřejov

V pátek 28. června 2024 se v Bratřejově konalo slavnostní otevření mateřské školy, která je připravena přivítat nové děti již v září.

Otevření se uskutečnilo za přítomnosti významných hostů. Mezi nimi byli zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, dotačního titulu IROP, projektant, realizační firmy, dotační poradkyně a členové obecního zastupitelstva. S radostí jsme přivítali také současné a bývalé učitelky a zaměstnankyně místní školy a školky, zástupce MAS Vizovicko a Slušovicko, a pana faráře, který školku slavnostně posvětil. Pozváni byli rovněž starostové okolních obcí.

Po hudebním vystoupení dětí a projevech hostů došlo k symbolickému přestřižení pásky, po němž následovala prohlídka nové budovy. Děti s nadšením prozkoumávaly nové učebny plné moderního vybavení a hraček a užívaly si také nové hřiště.

 

Přejeme dětem, aby se jim v nové školce líbilo a aby si na čas strávený zde vždy rády zavzpomínaly.