Základní škola Újezd u Val. Klobouk

Investor: Obec Újezd
Datum realizace: 2008

Investice: 52 mil. Kč.

Místo: Újezd u Val. Klobouk, ČR

  • Zateplení objektu, výměna výplní otvorů
  • Zastřešení objektu
  • Bezbariérové úpravy, plošiny a  výtah
  • Sanace zdiva
  • Nové omítky a podlahy
  • Rekonstrukce tělocvičny, sportovní podlaha, vzduchotechnika, elektro
  • Víceúčelové hřiště
  • Fotbalové hriště