Stavební úpravy-územní odbor PCŘ Vsetín

Investor: ČR - Krajské ředitelství policie Zlínské kraje
Datum realizace: 2012

Hlásenka 1516, Vsetín, Zlínský kraj

  • stavební úpravy a bourací práce
  • provedení nových omítek
  • opravy podlah
  • opravy v celách
  • opravy SDK kcí a podhledů
  • silnoproud a osvětlení
  • nový systém EZS, EPS, CCTV, kontroly vstupu, domácího telefonu a LAN
  • úpravy ústředního topení, zdravotechniky a požárního hydrantu