Sportovní areál Brumov-Bylnice

Investor: Město Brumov-Bylnice
Datum realizace: 2008

Místo: Brumov-Bylnice, ČR

Vybudování sportovního areálu

  • Výstavba nerezového bazénu
  • Vybudování zázemí
  • Vodní atrakce
  • Dlážděné zpevněné plochy
  • Ocelový most a úprava břehů
  • Dlážděné zpevněné plochy
  • víceúčeové hřiště