Politika IMS

Enviromentální politika

ISO 14001:2004

Politika jakosti

ISO 9001:2008

Politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

OHSAS 18001:2007