Novinky

Odborná praxe

 Naše společnost čerpá finanční příspěvek na osobní náklady nového zaměstnance z projektu "Odborné praxe pro mladé do 30 let ve Zlínském kraji". Tento projekt je financován z 85 % z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z 15 % z prostředků státního rozpočtu ČR.

 

 

 

 


 

Zaknihování akcií

O přeměně všech listinných akcií společnosti Zlínské stavby, a.s. na zaknihovné akcie rozhodla řádná valná hromada. Důvodem pro toto rozhodnutí je legislativní změna, kterou přinesla novela zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie. Akcionáři společnosti jsou povinni do 02.02.2015 odevzdat všechny své Listinné akce a sdělit číslo majetkových účtů, na které mají být tyto Listinné akcie následně zaevidovány. Samotnou přeměnu akci provede společnost Centrální depozitář cenných papírů, a.s. na žádost společnosti Zlínské stavby, a.s. Listnné akci lze odevzat v sídle společnosti na akrese Újezd 390 ,763 25 Újezd.