Intenzifikace ČOV Slušovice

Investor: Město Slušovice
Datum realizace: 2011

Místo: Slušovice, Zlínský kraj

Investice: 30,1 mil Kč

  • Rozšíření provozní budovy čistírny
  • Přestavby aktivačních nádrží
  • Kalové a dosazovací nádrže
  • Kanalizace a přípojky inž. sítí
  • Zpevněné plochy a oplocení
  • Dodávka technologie ČOV