IMS

Integrovaný systém řízení - IMS

Od roku 2005 je naše společnost držitelem certifikátu ISO 9001:2000 Systém řízení kvality. V lednu roku 2007 získala naše společnost certifikát ISO 14001:2004 Systém ochrany životního prostředí a OHSAS 18001:2007 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Každoročně procházíme udržovacím auditem. Od roku 2008 přešel systém řízení kvality na novější normu ISO 9001:2008. Naším cílem je neustálé zlepšování sebe sama a snaha o co nejefektivnější řízení stavební výroby a veškeré naší činnosti. 

ISO 9001:2008

QMS

ISO 14001:2004

EMS

ISO 18001:2007

BOZP